Ľubomír Smyčka - LS Garden
Poriadie 129, psč 906 22, okres Myjava

ls@lsgarden.sk | 00421-908-454423
 • Úpravy terénu
  (novostavby RD, firmy)
 • Výsadby a realizácie okrasných záhrad RD, firiem
 • Údržba okrasných záhrad RD, areálov firiem, verejnej zelene
  (jednorázová, celoročná)
 • Zakladanie, údržba, rekonštrukcia a kosenie trávnatých plôch
  (výsev, trávnaté koberce)
 • Rekonštrukcie starých záhrad
 • Kamenné múriky, chodníky, šlapáky a iné prvky z kameňa
 • Predaj rastlín
 • Poradenská činnosť